Tin công bố

Trang chủ » IR » Tin tức » Tin công bố »

Tin công bố

BCTC GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2018

SCAN_Financial 2018.6T- VN

Thông báo giao dịch cổ phiếu từ 13/10/2017

Thông báo giao dịch CP từ 13.10.2017

Fiscal Year 2017 (Năm tài chính 2017)

VN Seoul Metal – Financial Statement Q3.2017 VN Seoul Metal – Financial Statement 6M2017  

Fiscal Year 2016 (Năm tài chính 2016)

EN Seoul Metal – Financial Statement 2016 (audited) scanned Seoul Metal – Báo cáo tài chính kiểm toán 2016

Fiscal Year 2015 (Năm tài chính 2015)

Seoul Metal – Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 EN Seoul Metal – Financial Statement 2015 (audited) scanned

CÔNG TY CP SEOUL METAL VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Yên phong xã Long Châu huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
MST: 2300323118
Tel: (0222) 3 699 100 – Fax: (0222) 3 699 104

Thiết kế Web: TungPhuong.Com

TOP