Quản trị doanh nghiệp

Trang chủ » IR » Quản trị doanh nghiệp »

Quản trị doanh nghiệp

Tóm tắt thông tin Công ty đại chúng

CHẤP THUẬN CỦA UBCK Ban tom tat thong tin Cty dai chung Seoul Metal Final

CÔNG TY CP SEOUL METAL VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Yên phong xã Long Châu huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
MST: 2300323118
Tel: (0222) 3 699 100 – Fax: (0222) 3 699 104

Thiết kế Web: TungPhuong.Com

TOP