Báo cáo tài chính

Trang chủ » IR » Công bố thông tin » Báo cáo tài chính »

Báo cáo tài chính

BCTC 2017

SCAN_Financial 2017 (VN)

Fiscal Year 2017 (Năm tài chính 2017)

VN Seoul Metal – Financial Statement Q3.2017 VN Seoul Metal – Financial Statement 6M2017  

Fiscal Year 2016 (Năm tài chính 2016)

EN Seoul Metal – Financial Statement 2016 (audited) scanned Seoul Metal – Báo cáo tài chính kiểm toán 2016

Fiscal Year 2015 (Năm tài chính 2015)

Seoul Metal – Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 EN Seoul Metal – Financial Statement 2015 (audited) scanned

CÔNG TY CP SEOUL METAL VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Yên phong xã Long Châu huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
MST: 2300323118
Tel: (0222) 3 699 100 – Fax: (0222) 3 699 104

Thiết kế Web: TungPhuong.Com

TOP