Công bố thông tin

Trang chủ » IR » Công bố thông tin »

Công bố thông tin

MIỄN NHIỆM TVHĐQT

MIỄN NHIỆM TVHĐQT

BCTC 2017

SCAN_Financial 2017 (VN)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2017

Mời các bạn xem Tại đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu từ 13/10/2017

Thông báo giao dịch CP từ 13.10.2017

Fiscal Year 2017 (Năm tài chính 2017)

VN Seoul Metal – Financial Statement Q3.2017 VN Seoul Metal – Financial Statement 6M2017  

Tóm tắt thông tin Công ty đại chúng

CHẤP THUẬN CỦA UBCK Ban tom tat thong tin Cty dai chung Seoul Metal Final

Fiscal Year 2016 (Năm tài chính 2016)

EN Seoul Metal – Financial Statement 2016 (audited) scanned Seoul Metal – Báo cáo tài chính kiểm toán 2016

Fiscal Year 2015 (Năm tài chính 2015)

Seoul Metal – Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 EN Seoul Metal – Financial Statement 2015 (audited) scanned

CÔNG TY CP SEOUL METAL VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Yên phong xã Long Châu huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
MST: 2300323118
Tel: (0222) 3 699 100 – Fax: (0222) 3 699 104

Thiết kế Web: TungPhuong.Com

TOP