Rolling là thiết bị để tạo ren của sản phẩm vít hay tạo  rãnh của trục Shalf. Hiện tại Công ty chúng tôi đang sử dụng loại máy với kỹ thuật cán nguội, cho phép gia công chính xác so với cán nóng và có thể gia tăng sức mạnh cơ học cho sản phẩm.