Xi mạ là phủ lên bề mặt của kim loại như sắt, thép, nhôm, đồng, gang, atimon… một lớp phủ đủ dày để tăng khả năng chịu mòn, tăng độ cứng bề mặt. Lớp mạ vừa làm trang trí vừa để bảo vệ khỏi môi trường khắc nghiệt rỉ sét v.v