Để sản phẩm đạt được độ bền cơ học mà khách hàng mong muốn, thì cần phải có  quá trình xử lý nhiệt để biến đổi các tính chất cơ học bên trong kim loại. Hiện tại công ty chúng tôi đang sử dụng phương pháp xử lý nhiệt bằng phương pháp thẩm thấu carbon.