So với việc rèn dập thông thường, thì công ty chúng tôi đang sử dụng rèn lạnh. Bằng cách này sẽ giảm thiểu được sự tiêu hao vật liệu, nâng cao hiệu quả chi phí, cải thiện môi trường làm việc và nâng cao độ chính xác của sản phẩm.