Tổng quan

Vào cuối những năm 1990, khi sự chú ý của thế giới bắt đầu tập trung vào thị trường Đông Nam Á, Seoul Metal chú ý đến vẻ đẹp vô hạn vốn có ở Việt Nam,

Trong khi đó, Seoul Metal đã dẫn đầu cuộc cách mạng về công nghệ thông qua nỗ lực liên tục, thay đổi và đổi mới, và đã trở thành một nhà tiên phong trong kinh doanh Fastener chính xác.

Chúng tôi đang sản xuất các sản phẩm có độ chính xác cao có liên quan chặt chẽ hơn với cuộc sống hàng ngày của bạn . Đặc biệt, Seoul Metal Việt Nam đã thành công trong việc phát triển ốc vít 0,4mm siêu mỏng đầu tiên trên thế giới và đã đảm bảo vị thế của nó như là một công ty công nghệ.


Bước nhảy vọt

Nhằm hướng tới giấc mơ là công ty hàng đầu thế giới, trong hơn 10 năm qua chúng tôi đã cố gắng nỗ lực không ngừng và đạt được một số thành tựu to lớn.

Chúng tôi mong muốn đạt được thành công hơn nữa  ở mức độ cao hơn nhằm tạo ra những sản phẩm và  giá trị tốt hơn.

Chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng tạo để  ra  giá trị tốt nhất, công nghệ tốt nhất, sản phẩm tốt nhất.Trong trái tim chúng tôi luôn luôn có nhiệt huyết lớn nhất đối với các khách hàng và các cổ đông.

Lời hứa của Seoul Metal Việt Nam là sẽ cống hiến cho nhân loại một cuốc sống hạnh phúc.