IR

Trang chủ » IR »

IR

BCTC QUÝ 3.2018

BCTC Q3.2018

CBTT CHIA CỔ TỨC

CÔNG BỐ THÔNG TIN NQ CHỐT DS

BCTC GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2018

SCAN_Financial 2018.6T- VN

BCTC QUÝ 2/2018

SCAN_BCTC Q2

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

BIEN BẢN HỌP & NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2018 BẦU TVHĐQT

TÀI LIỆU AGM 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI BẦU CỬ TVHĐQT TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

MIỄN NHIỆM TVHĐQT

MIỄN NHIỆM TVHĐQT

BCTC 2017

SCAN_Financial 2017 (VN)

CÔNG TY CP SEOUL METAL VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Yên phong xã Long Châu huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
MST: 2300323118
Tel: (0222) 3 699 100 – Fax: (0222) 3 699 104

Thiết kế Web: TungPhuong.Com

TOP