IR

Trang chủ » IR »

IR

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

BIEN BẢN HỌP & NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2018 BẦU TVHĐQT

TÀI LIỆU AGM 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI BẦU CỬ TVHĐQT TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

MIỄN NHIỆM TVHĐQT

MIỄN NHIỆM TVHĐQT

BCTC 2017

SCAN_Financial 2017 (VN)

BCTC QUÝ 1 NĂM 2018

BCTC Q12018 GIAI TRINH

THÔNG BÁO CHỐT DSCĐ DỰ AGM

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2017

Mời các bạn xem Tại đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu từ 13/10/2017

Thông báo giao dịch CP từ 13.10.2017

Fiscal Year 2017 (Năm tài chính 2017)

VN Seoul Metal – Financial Statement Q3.2017 VN Seoul Metal – Financial Statement 6M2017  

CÔNG TY CP SEOUL METAL VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Yên phong xã Long Châu huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
MST: 2300323118
Tel: (0222) 3 699 100 – Fax: (0222) 3 699 104

Thiết kế Web: TungPhuong.Com

TOP