IR

Trang chủ » IR »

IR

TB CHỐT DS GIAO DỊCH UPCOM

TBAO CHOT DANH SACH UPCOM

CBTT TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

CBTT CHIA CỔ TỨC 2020

BBH VÀ NQ ĐHCĐ 2021

BIEN BAN, NGHI QUYET DHCD 2021

BCTC HN QUÝ 1.2021

BCTC HỢP NHẤT Q1.2021

BCTC QUÝ 1.2021

BCTC QUÝ 1.2021

TÀI LIỆU AGM 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI TT SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

BCTC HỢP NHẤT NĂM 2020

BCTC HỢP NHẤT NĂM 2020

BCTC NĂM 2020

BCTC NAM 2020

TB CHỐT DANH SÁCH DỰ ĐHCĐ 2021

TB CHỐT DS DỰ ĐHCĐ 2021

CÔNG TY CP SEOUL METAL VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Yên phong xã Long Châu huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
MST: 2300323118
Tel: (0222) 3 699 100 – Fax: (0222) 3 699 104

Thiết kế Web: TungPhuong.Com

TOP