IR

Trang chủ » IR »

IR

BCTC QUÝ 3/2020

BCTC QUY 3.2020

BCTC 6 THÁNG NĂM 2020

BCTC 6T.2020 da kiem toan

BCQT 6 THÁNG NĂM 2020

BCQT 6 THÁNG NĂM 2020

BCTC QUÝ 2/2020

BCTC QUY 2

CBTT TRẢ CỔ TỨC 2019

CBTT TRẢ CỔ TỨC 2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

BBH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

TÀI LIỆU AGM 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2020 BẦU CỬ BỔ SUNG TVHĐQT TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

TB CHỐT DS DỰ ĐHCĐ 2020

TB CHỐT DANH SÁCH DỰ HỌP ĐHCĐ 2020

TB HOÃN HỌP ĐHCĐ 2020

THÔNG BÁO HOÃN ĐHCĐ 2020

CÔNG TY CP SEOUL METAL VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Yên phong xã Long Châu huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
MST: 2300323118
Tel: (0222) 3 699 100 – Fax: (0222) 3 699 104

Thiết kế Web: TungPhuong.Com

TOP