IR

Trang chủ » IR »

IR

BCTC GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2019

BCTC GIỮA NIÊN ĐỘ

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

BAO CAO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

BCTC QUÝ 2/2019

BCTC QUÝ 2.2019

BCTC Quý 1.2019

BCTC QUÝ 1.2019

TÀI LIỆU AGM 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

CÔNG TY CP SEOUL METAL VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Yên phong xã Long Châu huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
MST: 2300323118
Tel: (0222) 3 699 100 – Fax: (0222) 3 699 104

Thiết kế Web: TungPhuong.Com

TOP