IR

Trang chủ » IR »

IR

CBTT BẤT THƯỜNG

CBTT Phat Vi Pham HC

BCTCHN BÁN NIÊN NĂM 2021

BCTCHN bán niên 2021

BCTC RIÊNG BÁN NIÊN NĂM 2021

BCTC RIENG Bán niên 2021

THÔNG BÁO TỈ LỆ SHNN TỐI ĐA

THONG BAO TY LE SO HUU NN

BCTC HỢP NHẤT QUÝ 2.2021

BCTC HN QUY 2.2021

BCTC RIÊNG QUÝ 2.2021

BCTC RIENG QUY 2.2021

TB CHỐT DS GIAO DỊCH UPCOM

TBAO CHOT DANH SACH UPCOM   THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỐT DANH SÁCH

CBTT TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

CBTT CHIA CỔ TỨC 2020

BBH VÀ NQ ĐHCĐ 2021

BIEN BAN, NGHI QUYET DHCD 2021

CÔNG TY CP SEOUL METAL VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Yên phong xã Long Châu huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
MST: 2300323118
Tel: (0222) 3 699 100 – Fax: (0222) 3 699 104

Thiết kế Web: TungPhuong.Com

TOP