IR

Trang chủ » IR »

IR

TÀI LIỆU AGM 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2020 BẦU CỬ BỔ SUNG TVHĐQT TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

TB CHỐT DS DỰ ĐHCĐ 2020

TB CHỐT DANH SÁCH DỰ HỌP ĐHCĐ 2020

TB HOÃN HỌP ĐHCĐ 2020

THÔNG BÁO HOÃN ĐHCĐ 2020

BCTC QUÝ 1.2020

BCTC QUY 1.2020-

BCTC NĂM 2019

BCTC 2019

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2019

BC QUẢN TRỊ NĂM 2019

CÔNG TY CP SEOUL METAL VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Yên phong xã Long Châu huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
MST: 2300323118
Tel: (0222) 3 699 100 – Fax: (0222) 3 699 104

Thiết kế Web: TungPhuong.Com

TOP