IR

Trang chủ » IR »

IR

BCTC QUÝ 4.2018

BCTC Quý 4.2018

BCTC QUÝ 3.2018

BCTC Q3.2018

CBTT CHIA CỔ TỨC

CÔNG BỐ THÔNG TIN NQ CHỐT DS

BCTC GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2018

SCAN_Financial 2018.6T- VN

BCTC QUÝ 2/2018

SCAN_BCTC Q2

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

BIEN BẢN HỌP & NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2018 BẦU TVHĐQT

TÀI LIỆU AGM 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI BẦU CỬ TVHĐQT TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

MIỄN NHIỆM TVHĐQT

MIỄN NHIỆM TVHĐQT

CÔNG TY CP SEOUL METAL VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Yên phong xã Long Châu huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
MST: 2300323118
Tel: (0222) 3 699 100 – Fax: (0222) 3 699 104

Thiết kế Web: TungPhuong.Com

TOP